HVV-HV Aalst VRIJZINNIG AALST HVV-HV Aalst
U bent nu hier: Home - NCZedenleer - Wat is NCZ?

Niet Confessionele Zedenleer

 

Informatiefilmpje (hier klikken)

 

Algemene opdracht

Leerlingen begeleiden op hun weg naar volwassenheid
Groeiproces steunend op vrijzinnige humanistische waarden
Morele vorming en ontwikkeling: waarden, attitudes, vaardigheden en ontwikkelen autonoom zelfbeeld
Themavelden
Wie ben ik? Wie ben jij?
Ik wil groeien!
Wees creatief!
Elk kind is mijn kind.
Mooi <<anders>>, leven zonder vooroordelen.
Waag het niet....of
Ik wil vrede!
Alle kinderen hebben rechten.
Wie ben ik? 
Wie ben jij?
Identiteit
Kinderjaren
Gevoelens, gedachten en uitdrukking ervan 
Een mening vormen en uiten
Recht op informatie
Vrijheid van gedachte, geweten en levensbeschouwing
Vrijheid van vereninging
Dit ben ik!
Ik wil groeien! 
Recht op leven
Gezondheid, gezondheidsdiensten, gezondheidsvoorlichting
Levensstandaard, armoede is een onrecht
Wonen en leefomgeving
Mens en natuur, milieu, duurzame ontwikkeling
Mens en dier
Vriendschap, liefde, houden van..., verliefd zijn
Seksuele, affectieve en relationele vorming
Ik naar de ander(en)
NFC
Uitgangspunten
Vrij en zelfstandig leren denken en handelen
Moreel leren denken tegen onverschilligheid en pro betrokkenheid
Humaniseren van het samenleven met anderen
Verantwoordelijkheid leren voor huidige en toekomstige generaties
Oefening in zingeving
Niet - confessionele zedenleer
Wees creatief! 
Leren en onderwijs
Zintuigen
Artistieke expressie
Media
Reclame en propaganda
Vrije tijd
Sport
Jongerencultuur
Samen spelend leren
Elk kind is mijn kind 
Mijn gezin, mijn familie
Ouders: taak van ouders en opvoeders
Ouderen en grootouders
Kind en scheiding
Kind en dood, verdriet en rouw
Arbeid, werk
Geld
Ik naar de groep, maatschappij en wereld
Mooi <<anders>>
leven zonder vooroordelen
Normaal is anders 
Beelden en beeldvorming
Een eigen cultuur
Gehandicapte kinderen
Jongens en meisjes op gelijke voet?!
Omgaan met vooroordelen, stereotypen en discriminatie
Waag het niet ....of!
Kinderarbeid
Straatkinderen
Kinderen en verslavend gedrag
Pesten
Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen
Werken aan weerbaarheid
Ik wil vrede! 
Vredeseducatie
Omgaan met macht en onmacht
Agressie: hoe gaan we er mee om?
Kindvluchtelingen
Kinderen in oorlogssituaties
Veranderingen en toekomst
Communicatie
Training van sociale competenties
Alle kinderen hebben rechten
Recht op inspraak en participatie
Recht op privacy
Regels, afspraken, wetten, rechten en plichten
Democratie of dictatuur?
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Straffen, da's straf!
Democratie beleven
Niet zo maar een lesje